Page 2 - SARJANA MUDA SAINS SUKAN (PENGURUSAN SUKAN)
P. 2

BUKU PANDUAN PUSAT SUKAN SESI AKADEMIK 2017/2018 2

                         KANDUNGAN                      MUKA
                                                    SURAT
        Kalendar Pengajian Sesi Akademik 2017/2018                        3
        Visi & Misi Pusat Sukan                                 5
        Staf Pentadbiran Akademik                                6
        Staf Akademik                                      7
        Objektif Program Sains Sukan / Objektif Kualiti (Ijazah Pertama)             10
        Pengenalan Kepada Pusat Sukan                              11
        Program Sarjana Muda Sains Pengurusan Sukan                       12
          1.  Bidang Sains Pengurusan Sukan                          13
          2.  Objektif Program Sarjana Muda Sains Pengurusan Sukan               13
          3.  Struktur, Jangka Masa dan Kaedah Pengajian                    14
          4.  Pemberatan Kaedah Penilaian                           15
          5.  Hasil Pembelajaran                                15
          6.  Prospek Kerjaya                                 16
          7.  Perancangan Semester Program Sarjana Muda Sains Pengurusan Sukan Sesi      18
            Kemasukan 2017/2018
          8.  Struktur Kurikulum Program Sarjana Muda Sains Pengurusan Sukan Sesi       19
            Kemasukan 2017/2018
        Maklumat Kursus
         1.  Maklumat Kursus Universiti                            20
         2.  Maklumat Kursus Teras Fakulti                           31
         3.  Maklumat Kursus Teras Program                           34
         4.  Maklumat Kursus Elektif Fakulti                          44
         5.  Maklumat Kursus Elektif Program                          48
        Senarai Semak Untuk Perancangan Akademik Bagi Memenuhi Keperluan Pengijazahan Bagi  55
        Pelajar Sesi Kemasukan 2017/2018 bagi Program Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Pengurusan
        Sukan)
        Program Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Sains Eksesais)                 57
          1.  Bidang Sains Eksesais                              58
          2.  Objektif Program Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Sains Eksesais)        59
          3.  Struktur, Jangka Masa dan Kaedah Pengajian                    60
          4.  Kaedah Penilaian & Pemberatan                          60
          5.  Hasil Pembelajaran                                61
          6.  Prospek Kerjaya                                 61
          7.  Perancangan Semester Program Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Sains       63
            Eksesais) Sesi Kemasukan 2017/2018
          8.  Struktur Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Sains        64
            Eksesais) Sesi Kemasukan 2017/2018
        Maklumat Kursus
         1.  Maklumat Kursus Universiti                            65
         2.  Maklumat Kursus Teras Fakulti                           76
         3.  Maklumat Kursus Teras Program                           80
         4.  Maklumat Kursus Elektif Program                          86
        Senarai Semak Untuk Perancangan Akademik Bagi Memenuhi Keperluan Pengijazahan Bagi    92
        Pelajar Sesi Kemasukan 2017/2018 bagi Program Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Sains
        Eksesais)
        Panduan Untuk Pendaftaran Kursus                             94
        Peringatan Penting                                    97
        Maklumat/Laman Sesawang Penting                             98
        Sistem Penasihat Akademik                                100
        Pendaftaran                                       100
        Kriteria Penganugerahan dan Anugerah Cemerlang                     101
        Anugerah Sukan Universiti                                103
        Fasiliti Sukan                                     109
   1   2   3   4   5   6   7