Page 4 - SARJANA MUDA SAINS SUKAN (PENGURUSAN SUKAN)
P. 4

BUKU PANDUAN PUSAT SUKAN SESI AKADEMIK 2017/2018 4
        Assalammualaikum dan Salam Sejahtera.

           Salam sejahtera,

           Pusat Sukan menawarkan ijazah pertama dalam dalam Pengurusan Sains
           Sukan dan Sains Eksesais dan ijazah pasca siswazah dalam bidang Sains
           Sukan. Pusat Sukan Universiti Malaya memiliki kurikulum yang dinamik dan
           berpegang pada motto “Cergas Cetus Cerdas”, menyediakan peluang kepada
           pelajar-pelajar membangunkan minda dan menimba pengalaman membina
           ke tahap global dalam konteks ilmu sukan, rekreasi dan kecergasan.

           Pusat Sukan UM dibarisi pensyarah dalam dan luar negara,dan hampir
           kesemuanya berkelayakan PhD. Setiap dari mereka mempunyai kepakaran
           dan kemahiran tersendiri. Iimu pengajaran disampaikan dalam bentuk kuliah,
           sesi praktikal, kerja lapangan dan penyelidikan. Selain daripada mengajar dan
           membangunkan prestasi akademik pelajar, mereka turut menjalankan tugas-
           tugas pentadbiran, melaksanakan kerja-kerja penyelidikan dan penerbitan,
           serta menyumbang khidmat nasihat kepada masyarakat dalam bidang sukan,
           rekreasi dan kecergasan. Pusat Sukan ialah tempat di mana teori sukan yang
           dipelajari, akan dipraktikkan. Kini kita dilengkapi dengan Stadium Sains Sukan
           (UM Arena), yang menempatkan 5 buah makmal sains sukan dan dewan; serta
           trek larian bertaraf IAAF Kelas 2. Kita turut menawarkan perkhidmatan klinikal
           di bawah payung 4S (Sports Science Support Services). Gunakanlah
           kemudahan-kemudahan ini dengan sebaik mungkin.

           Saya menyaran semua pelajar agar berusahalah kearah kecemerlangan dan
           memartabatkan nama baik Universiti Malaya.  Dan kepada semua pelajar,
           hargailah masa dan peluang di Pusat Sukan untuk belajar dan
           membangunkan bakat yang sedia ada. Akhir kata, pelajar dan alumi Pusat
           Sukan adalah asset dan kebanggaan Universiti.

           Terima kasih.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9