Page 5 - SARJANA MUDA SAINS SUKAN (PENGURUSAN SUKAN)
P. 5

BUKU PANDUAN PUSAT SUKAN SESI AKADEMIK 2017/2018 5


        VISI & MISI PUSAT SUKAN

                 VISI PUSAT SUKAN


                 Untuk menjadi pusat
                  kecemerlangan di
                peringkat antarabangsa
                  dalam pengajaran,
                  pembelajaran dan
                  penyelidikan Sains
                    Sukan serta
                  perkhidmatan dan
                 pembangunan sukan.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10