Page 10 - SARJANA MUDA SAINS SUKAN (PENGURUSAN SUKAN)
P. 10

BUKU PANDUAN PUSAT SUKAN SESI AKADEMIK 2017/2018 10


        OBJEKTIF PROGRAM SAINS SUKAN


                       1.   Mengikuti satu program menyeluruh merentas
                           pelbagai disiplin selaras dengan perkembangan
             Program Ijazah
             Sarjana Muda di      agenda sukan nasional.
             Pusat Sukan akan
            membolehkan para   2.   Melengkapkan diri dengan pengetahuan dan
              pelajar untuk:
                           kemahiran terkini untuk memudahkan mereka
                           mendapat pekerjaan.

                       3.   Meningkatkan  tahap  kepimpinan  dan
                           penguasaan pengetahuan dalam bidang sains
                           sukan dengan menggunakan pendekatan terkini,
                           praktikal dan saintifik dalam memupuk minat
                           pelajar dalam pembelajaran sepanjang hayat.


                       4.   Menganalisis secara kritikal isu-isu sukan
                           tempatan dan antarabangsa dalam menyemai
                           nilai kesaksamaan dan keseimbangan dalam
                           sukan.


                       5.   Mempamerkan kemahiran sosial yang tinggi
                           dalam meningkatkan  jalinan kerja dalam
                           masyarakat melalui sifat profesionalisme samada
                           dari segi perasaan, persepsi, pendapat dan sikap
                           semasa berurusan dengan organisasi sukan.


                       6.   Meningkatkan  kemahiran mengurus  dan
                           keusahawanan supaya mereka dapat memberi
                           sumbangan bermakna kepada industri sukan.


                       7.   Mempamerkan  kefahaman  kritikal apabila
                           menjalankan penyelidikan asas dalam sukan.                    OBJEKTIF KUALITI (IJAZAH PERTAMA)


                        •   Memastikan 38% pelajar Ijazah Sarjana Muda
         Berdasarkan kepada objektif    Sains Sukan mendapat PNGK 3.0 ke atas
         program pendidikan di atas,     semasa pengijazahan.
         Objektif Kualiti Pusat Sukan
         adalah seperti berikut:
                        •   Memastikan 80% pelajar ijazah dasar berjaya
                           mendapat  pengijazahan dalam tempoh
                           maksimum yang ditetapkan.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15