Page 6 - SARJANA MUDA SAINS SUKAN (PENGURUSAN SUKAN)
P. 6

BUKU PANDUAN PUSAT SUKAN SESI AKADEMIK 2017/2018 6

               STAF PENGURUSAN DAN


              PENTADBIRAN AKADEMIK
        PEJABAT PENGARAH
        Pengarah                  :  Profesor Dr. Zulqarnain Mohamed

        Timbalan Pengarah (Ijazah Dasar dan     :  Dr. Rizal Mohd Razman
        Pembangunan)
        Timbalan Pengarah (Ijazah Tinggi dan    :  Profesor Madya Dr. Selina Khoo Phaik Lin
        Penyelidikan)


        STAF SOKONGAN AKADEMIK

        Penolong Pendaftar Kanan          :  Encik Nik Shahrizan bin Nik Mad

        Penolong Pendaftar               Puan Rabiatul Adawiyah binti Salleh
        Setiausaha Pejabat             :  Puan Zakiiah binti Mahmood

        Setiausaha Pejabat             :  Puan Nur Zurriyana bt. Mat Nazri

        Pembantu Setiausaha Pejabat         :  Cik Nurliyana Hanis binti Mohd Hasni

        Pembantu Tadbir (P/O)            :  Puan Siti Hajar bt. Othman

        Pembantu Tadbir (P/O)            :  Encik Muhammad Azhar bin Juhari
        Pembantu Tadbir (P/O)            :  Cik Nurul Firdaus binti Md Haniff

        Juruteknik Komputer             :  Encik Mohd Kamaruzaman bin Hasan

        Pembantu Makmal               :  Encik Mohd Hafiszan bin Mohd Yusuf

        Pembantu Makmal               :  Encik Ahmad Rahman bin Mohd Yusof
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11