Page 4 - Handbook Postgraduate (Master) 2016 2017 BM
P. 4

KANDUNGAN                            MUKA SURAT


        KATA ALUAN DEKAN                            7

        MAKLUMAT AM                              9

        CARTA ORGANISASI                           14


        PENTADBIRAN FAKULTI PENDIDIKAN                    16

        KEMAHIRAN INSANIAH                          26

        PROGRAM SARJANA KAUNSELING                      77
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014

        PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN (SOSIOLOGI PENDIDIKAN)           83
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014


        PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SAINS SOSIAL)         87
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014

        PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM)             91
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014

        PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN NILAI)             97
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014


        PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SENI)             103
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014


        PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN (FALSAFAH PENDIDIKAN)           109
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014


                                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9