Page 8 - Handbook Postgraduate (Master) 2016 2017 BM
P. 8

KATA ALUAN DEKAN


      Dengan rasa bangga dan besar hati saya mengalu-alukan kedatangan semua pelajar baru bagi sesi 2016/2017 dan terima
      kasih kerana memilih Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya sebagai pilihan utama untuk melanjutkan pelajaran. Fakulti yang
      terulung ini bukan sahaja telah mencipta nama di peringkat nasional bahkan juga di peringkat global.

      Seiring dengan pencapaian Universiti Malaya yang melonjak di kedudukan yang lebih baik di peringkat antarabangsa tahun
      demi tahun, Fakulti Pendidikan juga telah berjaya meningkatkan tarafnya dengan tersenarai sebagai salah satu daripada
      100 Fakulti Pendidikan terbaik di dunia. Pencapaian ini tidak tiba dalam sekelip mata tetapi adalah berasaskan daya usaha
      dan keprihatinan selama bertahun-tahun daripada setiap ahli fakulti serta para pelajar. Dengan usia lebih 50 tahun, Fakulti
      Pendidikan terus unggul dengan kejayaan menghasilkan kira-kira 20,000 graduan cemerlang.

      Program ijazah yang ditawarkan oleh fakulti tidak hanya menyediakan pelajar dengan ilmu intelektual dan kemahiran
      semata-mata tetapi turut menghubungkan teori dan amalan bagi mempersiapkan pelajar untuk menempuh alam pekerjaan.
      Sehingga kini, graduan kami tidak hanya menyerlah dalam industri tempatan malah turut menyinar di persada antarabangsa.

      Dalam kami berbangga dengan kejayaan ini, Fakulti Pendidikan sentiasa peka terhadap cabaran-cabaran baru yang
      dihadapi oleh negara. Justeru, Fakulti Pendidikan telah mengambil langkah-langkah sewajarnya dalam menghasilkan
      graduan yang berupaya menjadi pemikir dan menyumbang kepada idea-idea baru seterusnya mampu menjalankan
      penyelidikan bermutu setaraf dengan universiti terkemuka dunia atau mungkin lebih baik daripada mereka.

      Untuk memastikan kecemerlangan yang mapan, misi dan visi fakulti harus tersinkroni dalam setiap sudut dan didukung
      dengan strategi yang jitu ke arah hala tuju yang hendak dicapai. Perancangan disusun dengan teliti untuk generasi akan
      datang dalam menghasilkan buah kejayaan dari benih yang ditanam.


      Salam hormat dan selamat maju jaya.


                     ‘CEMERLANG BERSAMA UM’
      PROFESOR MADYA DR. MARIANI MD. NOR
      DEKAN
      FAKULTI PENDIDIKAN
      UNIVERSITI MALAYA
                                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13