Page 6 - Handbook Postgraduate (Master) 2016 2017 BM
P. 6

PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN (PERKEMBANGAN KURIKULUM)          177
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014

        PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK              183
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014


        PROGRAM SARJANA PENGURUSAN PENDIDIKAN                 189
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014


        PROGRAM SARJANA TEKNOLOGI PENGAJARAN                  195
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014

        PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN MATEMATIK DENGAN TEKNOLOGI         201
        KOMUNIKASI DAN MAKLUMAT
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014


        PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN SAINS DENGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI      208
        DAN MAKLUMAT
        ►  Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana ) 2014
        ►  Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2014


        RINGKASAN KURSUS                            215

        UNIT-UNIT KEMUDAHAN                          298

        PETA LOKASI                              301


        PENGHARGAAN                              311
                                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11