Page 10 - Handbook Postgraduate (Master) 2016 2017 BM
P. 10

MAKLUMAT AM

                        UNIVERSITI MALAYA

      Universiti Malaya (UM) merupakan universiti pertama yang ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu (Malaya) pada 8
      Oktober 1949 dari gabungan King Edward VII College of Medicine (1905) dan Raffles College (1928).
          Penubuhannya menjadi pemacu kepada kemajuan pendidikan di Tanah Melayu pada ketika itu sehingga
      tertubuhnya dua cawangan autonomi yang terletak di Singapura dan Kuala Lumpur pada tahun 1956. Dalam usaha
      memperkukuhkan pendidikan tinggi di kedua-dua negeri, status universiti cawangan perlu dinaik taraf kepada universiti
      kebangsaan. Oleh itu, Akta Parlimen 1961 telah diluluskan dan secara rasminya Universiti Malaya di Kuala Lumpur telah
      diiktiraf serta mengangkat martabat kepada universiti kebangsaan pada 1 Janujari 1962. Sejak itu, Malaysia (Gabungan
      dengan Singapura, Sabah dan Sarawak pada 1963) melalui pelbagai proses transformasi dalam dunia pendidikan. Selaras
      dengan ini Universiti Malaya terus melipat gandakan usahanya untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi yang ternama
      di peringkat antarabangsa dalam penyelidikan, inovasi, penerbitan dan pengajaran.
          Bagi menjayakan wawasan murni ini, Universiti Malaya disokong oleh hospital penyelidikan terbesar dan pertama
      di Malaysia iaitu Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM), dua akademi, dua belas fakulti, empat institut dan tiga pusat
      akademik yang bersifat menyeluruh merangkumi bidang perubatan, sains, teknologi serta sains sosial dan sains
      kemasyarakatan. Selain daripada itu, dalam usaha menyumbang kepada perkembangan ilmu, Universiti Malaya telah
      mewujudkan enam Kluster Penyelidikan. Penubuhan kluster ini menawarkan penyelesaian dan penemuan terbaharu dalam
      pelbagai bidang. Penekanan terhadap bidang penyelidikan diperkukuhkan dengan tertubuhnya pusat-pusat kecemerlangan
      di pelbagai pusat pengajian. Pada 11 Oktober 2006, Universiti Malaya telah diiktiraf oleh Jemaah Menteri sebagai salah satu
      dari lima universiti awam sebagai universiti penyelidikan. Pada 26 Januari 2012 pula, Universiti Malaya telah diberikan status
      autonomi oleh Kementerian Pengajian Tinggi (kini dikenali Kementerian Pendidikan Tinggi). Di atas kejayaan Universiti
      Malaya dalam pengurusan penyelidikan, proses audit Malaysian Research Assessment Instrument II (MyRA II), Kementerian
      Pendidikan Tinggi ke atas Universiti Penyelidikan telah meletakkan Universiti Malaya sebagai „the Best Research University
      in Malaysia with the Highest Marks‟ pada 1 Disember 2013.
          Dengan menjadikan aspirasi nasional sebagai pegangan, Universiti Malaya terus memperkukuhkan
      kedudukannya dalam dunia akademik di peringkat nasional mahupun antarabangsa. UM berada pada kedudukan ke-146 di
      dunia bagi QS World University Ranking 2015/2016 dan di tangga ke-27 bagi QS Asian University Rankings 2016. UM juga
      merupakan satu-satunya universiti di Malaysia yang tersenarai dalam kalangan 400 universiti terbaik dunia (Academic
      Ranking of World Universities) oleh Shanghai Jiao Tong, China. Pencapaian ini menobatkan Universiti Malaya sebagai
      universiti terbaik di Malaysia. Pada 6 Mei 2014, Universiti Malaya menerima pengiktirafan di peringkat antarabangsa sebagai
      satu-satunya institusi pengajian tinggi di Malaysia yang mendapat penarafan 5 bintang oleh QS Stars Ratings. Universiti
      Malaya juga telah diiktiraf sebagai Universiti Pilihan oleh Reader’s Digest Trusted Brand selama 7 tahun berturut-turut sejak
      tahun 2007 hingga 2013. Dengan rekod tersebut, UM telah dianugerahkan Anugerah Platinum dalam Kategori Universiti
      Awam pada 27 Mei 2014. Pengajaran, penyelidikan, penerbitan, inovasi dan komersialisasi menjadi tunjang usaha Universiti
      Malaya menyumbang kepada dunia akademik dan masyarakat.
          Seiring dengan universiti-universiti antarabangsa, Universiti Malaya menjalinkan usahasama dengan institut
      penyelidikan dan universiti terkemuka dari 71 buah negara. Di antara universiti terkemuka dunia yang menjalinkan
      kerjasama secara aktif dengan Universiti Malaya adalah:

         University of Cambridge         Beijing Foreign Studies University
         Harvard University            Tsinghua University
         Kyoto University             National University of Singapore
         University of Sydney           National Taiwan University
         Queen Mary, University of London     Yale University
         Queen‟s University, Belfast       University of Hyderabad
          University of Malaya High Impact Research (UM HIR) telah ditubuhkan pada Februari 2010 dan telah
      diperuntukkan sejumlah RM10 juta dana dalaman UM bagi menggalakkan penyelidikan fundamental yang mensasarkan
      penerbitan Tier 1 ISI/WoS. Menyedari kepentingan UM sebagai institusi penyelidikan terkemuka negara, Kementerian
      Pengajian Tinggi (KPT) telah meluluskan peruntukan berjumlah RM590 juta untuk Program UM-MoHE HIR bagi tempoh 5
      tahun bermula Ogos 2011 sehingga Jun 2016.
          Sehingga kini, UM telah melantik empat Felo Nobel dan dua Profesor Ulung sebagai ahli Majlis Penasihat HIR.
      Mereka terdiri daripada Felo Nobel Profesor Barry Marshall (Psikologi atau Perubatan), Felo Nobel Profesor Ryoji Noyori
      (Kimia), Felo Nobel Profesor David Baltimore (Psikologi atau Perubatan), Felo Nobel Sir Dr. Richard Roberts (Psikologi atau
      Perubatan), Profesor Ulung Rita Colwell (University of Maryland, USA) dan Profesor Ulung Wong Chi-Huey (Academia
      Sinica, Taiwan).
                                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15