Page 13 - Handbook Postgraduate (Master) 2016 2017 BM
P. 13

1.  Perkembangan Kurikulum
          2.  Perancangan dan Pentadbiran
          3.  Pendidikan Jasmani
          4.  Pendidikan Kesihatan
          5.  Psikologi Pengajaran
          6.  Pengukuran dan Penilaian
          7.  Pendidikan Khas
          8.  Pendidikan Bahasa
          9.  Pendidikan Bahasa Arab
          10.  Pendidikan Bahasa Inggeris
          11.  Pendidikan Sains
          12.  Pendidikan Matematik
          13.  Pendidikan Sains Sosial
          14.  Sosiologi Pendidikan
          15.  Pendidikan Islam
          16.  Pendidikan Nilai
          17.  Pendidikan Seni
          18.  Falsafah Pendidikan
          19.  Dan pengajian-pengajian bidang lain yang mungkin ditawarkan dari semasa ke semasa

      Di samping program Sarjana Pendidikan di atas, Fakulti juga menawarkan beberapa program profesional. Di antaranya
      ialah:

          1.  Sarjana Kaunseling
          2.  Sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak
          3.  Sarjana Pengurusan Pendidikan
          4.  Sarjana Teknologi Pengajaran
          5.  Sarjana Pendidikan Matematik dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat
          6.  Sarjana Pendidikan Sains dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat

      Fakulti Pendidikan menawarkan program Doktor Falsafah Secara Penyelidikan dan juga secara Kursus dan Penyelidikan.
      Bagi Program Doktor Falsafah Secara Kursus dan Penyelidikan 3 bidang ditawarkan buat masa ini adalah;

          1.  Kurikulum Dan Pengajaran
          2.  Pengurusan Dan Dasar Pendidikan
          3.  Kaunseling

        Walaupun pada asalnya bahasa pengantar pengajian kebanyakannya dilaksanakan melalui pengantar bahasa Melayu,
      namun semakin banyak kursus ditawarkan melalui pengantar bahasa Inggeris. Ini membolehkan para pelajar luar negara
      yang tidak fasih dalam bahasa Melayu dapat mengikuti pengajian ijazah tinggi melalui pengantar bahasa Inggeris di Fakulti
      ini. Secara praktikal, semua staf akademik Fakulti Pendidikan adalah tenaga akademik dwibahasa, iaitu mereka
      berkompetenan dalam kedua-dua bahasa Melayu dan Inggeris. Untuk pelajar dari luar negara yang tidak menguasai bahasa
      Melayu, Fakulti ini menyediakan, sebaik mungkin, tatacara pengajian khas, agar mereka dapat meneruskan pengajian
      kursus mereka dalam bahasa Inggeris.

                                              13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18