Page 12 - Handbook Postgraduate (Master) 2016 2017 BM
P. 12

  Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan

        Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling

        Jabatan Pengurusan, Perancangan dan Dasar Pendidikan

        Jabatan Pendidikan Bahasa dan Literasi

        Jabatan Pendidikan Matematik dan Sains

        Jabatan Kurikulum dan Teknologi Pengajaran

        Di samping menawarkan kursus-kursus peringkat ijazah tinggi, sejak permulaan penubuhannya, Fakulti Pendidikan
      terlibat dalam beberapa program ijazah dasar. Salah satu daripada program ini ialah program Ijazah Sarjana Muda Sains
      dengan Pendidikan. Program ini dimulakan bersama dengan Fakulti Sains Universiti Malaya pada tahun 1975 bagi
      memenuhi permintaan yang tinggi untuk guru-guru sains dan matematik bagi peringkat sekolah menengah atas. Selain itu,
      program ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam juga telah diperkenalkan pada tahun 1982. Kursus ini ditawarkan dengan
      kerjasama Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya bagi menyediakan guru-guru untuk mengajar mata pelajaran
      Pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah.

        Pada tahun 1980, Fakulti Pendidikan mula menawarkan program ijazah dasarnya sendiri, iaitu Sarjana Muda
      Pendidikan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (PBISBK). Program ini dilaksanakan dengan kerjasama Fakulti Bahasa
      dan Linguistik, dan Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Satu program ijazah dasar dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak
      ditawarkan buat pertama kalinya pada tahun 1998 dan diikuti dengan satu lagi program ijazah dasar yang membawa kepada
      penganugerahan ijazah Sarjana Muda Kaunseling in 1997. Program Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Tamil)
      ditawarkan pada tahun 2000 dan pengambilan kumpulan pelajar terakhir bagi program tersebut ialah pada tahun 2004.
      Pada tahun 2004, Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) Pendidikan Rendah
      telah ditawarkan.

      Pada masa ini program Sarjana Muda yang ditawarkan di Fakulti Pendidikan adalah seperti berikut:

        1.  Sarjana Muda Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua

        2.  Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak
        3.  Sarjana Muda Kaunseling

        Peranan Fakulti Pendidikan tidak terhad kepada pendidikan guru sahaja. Setiap ahli Fakulti mempunyai kepakaran
      tersendiri dalam bidang pendidikan, dan kebanyakan ahli akademik di Fakulti ini berkhidmat sebagai penasihat atau pakar
      runding kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan berbagai-bagai organisasi. Setengah-setengah daripada mereka
      bertugas rapat dengan agensi-agensi antarabangsa termasuk Bank Dunia, UNESCO, UNICEF, IBRD, RECSAM, dan RELC.
      Semua staf Fakulti ini terlibat secara aktif dalam penyelidikan, dan sejumlah besar kertas kerja dan artikel telah diterbitkan
      di kedua-dua peringkat, tempatan dan antarabangsa. Kebanyakan geran penyelidikan ditaja oleh Universiti Malaya atau
      agensi dalam dan luar negara.

           Fakulti Pendidikan telah memulakan usaha ke arah misinya untuk menjadikan Fakulti ini sebagai satu pusat
      pendidikan ijazah tinggi dalam bidang pendidikan yang membawa kepada penganugerahan ijazah sarjana dan doktor
      falsafah. Fakulti berhasrat untuk mengeluarkan pendidik berijazah tinggi bagi memenuhi permintaan sistem pendidikan yang
      dinamik. Dengan kekuatan semasa kakitangan akademik, yang hampir 100 orang, berbanding dengan jumlah staf yang tidak
      seberapa, iaitu hanya lima orang, pada tahun 1963, tidaklah menghairankan bahawa Fakulti mempunyai sekumpulan pakar
      berbakat yang boleh memberikan sumbangan yang lebih besar kepada perkembangan dalam bidang pendidikan.

           Fakulti Pendidikan mempunyai jumlah terbesar pelajar ijazah tinggi untuk mengikuti pengajian ijazah sarjana dan
      doktor falsafah di Universiti Malaya. Di antara calon, yang terdiri daripada rakyat Malaysia, terdapat calon ijazah tinggi dari
      luar negara seperti Libya, Thailand, Brunei, Fiji, Sri Lanka, Cook Island, Samoa, China, Afrika, dan lain-lain. Dengan
      kehadiran pelajar dari luar negara, pendedahan dan latihan menjadi lebih luas apabila setiap pelajar dapat berkongsi
      pandangan dan pengalaman lepas.

      Fakulti Pendidikan menawarkan pelbagai pilihan dalam bidang pengajian untuk ijazah Sarjana Pendidikan. Di antaranya
      ialah bidang:
                                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17