Page 11 - Handbook Postgraduate (Master) 2016 2017 BM
P. 11

Bagi memastikan kurikulum yang disediakan menepati kehendak serta keperluan nasional dan antarabangsa,
      Universiti Malaya telah berjaya memperolehi akreditasi daripada pelbagai institusi dan badan profesional antarabangsa.
      Antaranya Washington Accord, Institution of Chemical Engineers UK, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS),
      Association of Building Engineers, Royal Institute of British Architects (RIBA), The Association of Chartered Certified
      Accountants, The Chartered Institute of Management Accountants, Institute of Chartered Accountants England and Wales,
      Certified Practicing Accountants of Australia, SMBG-Eduniversal France, Royal College of Surgeons of England UK, Institute
      of Physics & Engineering in Medicine UK, Association of MBA, UK dan banyak lagi. Ini menunjukkan program yang
      ditawarkan di Universiti Malaya bukan sahaja relevan tetapi juga diiktiraf di peringkat antarabangsa.

          Sebagai universiti ulung di negara ini, Universiti Malaya berikrar untuk menerajui bidang penyelidikan dan inovasi
      dan mencapai kedudukan di antara 50 universiti terbaik dunia menjelang 2020.

                       FAKULTI PENDIIDKAN

        Universiti Malaya adalah universiti tempatan pertama, ditubuhkan pada tahun 1905, untuk memenuhi keperluan
      pendidikan tinggi negara. Fakulti Pendidikan ditubuhkan pada 1963, dan pada awalnya dinamakan Sekolah Pendidikan
      Universiti Malaya. Sekolah Pendidikan Universiti Malaya dibentuk untuk menawarkan Diploma Pendidikan, satu program
      pasca ijazah, bagi siswazah yang memilih profesion perguruan. Sekolah Pendidikan berkembang dengan amat pesat dan
      dinaikkan taraf kepada status fakulti pada bulan Julai 1965. Program Sarjana Pendidikan telah ditawarkan untuk julung
      kalinya selepas dua tahun kemudian, diikuti dengan penawaran program Doktor Falsafah pada tahun 1969.

        Sejak penubuhannya, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya telah berjaya melahirkan hampir 20,000 siswazah, iaitu
      lebih daripada 15,000 pemegang Diploma Pendidikan, lebih daripada 2,282 graduan Sarjana, dan kira-kira 3,500 dengan
      ijazah dasar pendidikan.

                    Nilai-Nilai Teras Universiti Malaya adalah:

               Integriti               Profesionalisme
               Hormat                 Meritokrasi
            Kebebasan Akademik           Semangat Kerja Berpasukan
             Berfikiran Terbuka              Kreativiti
            Kebertanggungjawaban            Tanggungjawab Sosia


      Untuk mencapai wawasan ini, Fakulti telah mengenal pasti objektif yang berikut.

        Untuk menghasilkan guru yang cekap bagi sekolah dan institusi pendidikan lain.

        Untuk menghasilkan pakar dalam semua bidang pendidikan dan pembangunan manusia.

        Menjadi pusat pengajian pasca ijazah dan pembangunan manusia.

        Menjadi pusat inovasi, penyelidikan asas dan aplikasinya dalam semua bidang pendidikan dan pembangunan
        manusia.

        Menjadi pusat latihan dan perundingan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran untuk organisasi dan institusi.

        Fakulti Pendidikan menerima pakai peranan proaktif dalam usaha memenuhi era perubahan yang berterusan dalam
      bidang pendidikan. Ini termasuk penyemakan dan penelitian semula program dan kursus, penyemakan kurikulum dan
      instruksi untuk memasukkan, jika perlu, perubahan-perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan.

        Pada tahun 1970, pada dasarnya, struktur Fakulti Pendidikan adalah terdiri daripada lima bahagian yang berbeza.
      Bagaimanapun, oleh sebab perkembangan baru dan anjakan paradigma dalam sistem pendidikan, Fakulti Pendidikan telah
      melalui satu siri penstrukturan dan pembentukan semula organisasinya bagi membolehkan Fakulti ini memenuhi hasrat visi
      dan objektifnya. Pembentukan struktur organisasi terbaru Fakulti Pendidikan telah dilaksanakan pada tahun 2001 apabila
      jabatan-jabatan yang berikut ditubuhkan.


                                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16