Page 5 - PELAN STRATEGIK FAKULTI SAINS 2016-2020
P. 5

LIMA AGENDA UTAMA


           PELAN STRATEGIK FAKULTI SAINS 2016 - 2020


                          Fakulti Sains


      Lima Agenda Utama Pelan Strategik:

      Dalam usaha untuk mencapai hasrat Fakulti Sains untuk terus kehadapan, agenda spesifik yang

      menyokong agenda utama secara terperinci adalah seperti berikut:-


      1.  PROGRAM AKADEMIK – Menghasilkan Graduan Yang Holistik
         Agenda
            Program Akademik Yang Berkualiti

            Pembangunan Sahsiah Pelajar
            Pengantarabangsaan Program Akademik

            Program Penyelidikan Berkualiti Pelajar

                                                     - 4 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10